Alexander Barkoci

Alexander Barkoci, urodził się w roku 1955, mieszka razem z żoną Zuzanną i sześciorgiem dzieci w mieście Komarno, na Słowacji.

Wychowywał się w rodzinie chrześcijańskiej. W wieku 15 lat zdecydował się naśladować Pana Jezusa. Doznał przebaczenia swoich grzechów i poświęcił swoje życie dla Pana.

W latach 70-tych nie otrzymał zezwolenie, by pójść na studia teologiczne, dlatego zaczął zajmować się ślusarstwem, dzięki czemu znalazł również zatrudnienie w tej dziedzinie. Oprócz tego pracował jako mistrz nad rzemieślnikami i sprawował kilka warsztatów pracy.

W 1988 roku został powołany do służby pastora w Kościele Baptystów na Słowacji. Tę służbę pełnił przez 15 lat. W tym czasie studiował w Seminarium Teologicznym w Budapeszcie. Pan Bóg dał mu dar usługiwania również w języku węgierskim.

Zatem przyjął powołanie do służby niezależnego ewangelisty. Treścią jego służby jest zwiastowanie Słowa Bożego i osobista duchowa usługa w krajach Europy. Za jego pośrednictwem wiele ludzi doznało pomocy i znalazło w Jezusie Chrystusie sens swojego życia.

Od 2006 roku jest Alexander Barkoci ewangelistą i doradcą duchowym, współpracownikiem fundacji Stiftung Hoffnung ohne Grenzen. Celem tej nadacji jest wsparcie wiary chrześcijańskiej i miłosci w stosunku do bliźniego.

Więcej informacji o Fundacji i jej działalności można znaleźć na www.hoffnung-ohne-grenzen.de