Alexander Barkóci

Narodil sa v r. 1955, žije v meste Komárno na Slovensku s manželkou Zuzanou a šiestimi deťmi.

Vyrastal v kresťanskej rodine. Vo veku 15 rokov sa rozhodol nasledovať Pána Ježiša. Prežil odpustenie svojich hriechov a zasvätil svoj život Bohu. V 70-tych rokoch mu nebolo na Slovensku umožnené teologické štúdium, preto sa začal vzdelávať v oblasti strojárstva, kde si našiel uplatnenie. Okrem iného pracoval ako majster odborného výcviku a mal na starosti niekoľko dielní.

V roku 1988 bol povolaný do kazateľskej služby v baptistickej cirkvi na Slovensku. Túto službu zastával 15 rokov. V tomto období absolvoval teologický seminár v Budapešti. Boh ho obdaril schopnosťou slúžiť tiež v maďarskej reči. Potom prijal povolanie do služby slobodného evanjelistu. Od toho času jeho služba pozostáva zo zvestovania Božieho slova a z osobnej duchovnej služby v európskych krajinách.

Mnoho ľudí prostredníctvom neho prežilo pomoc a našlo v Ježišovi Kristovi zmysel svojho života. Informácie a kázne v rôznych jazykoch sú na internete: www.barkoci.com

Od roku 2006 je Alexander Barkóci evanjelistom a duchovným poradcom, spolupracovníkom nadácie Nádej bez hraníc. (Stiftung Hoffnung ohne Grenzen).

Účelom nadácie je podporovanie kresťanskej viery a láska k blížnemu. Viac informácií o nadácii a jej aktivitách možno nájsť na Stiftung Hoffnung ohne Grenzen.