Nadácia Hoffnung ohne Grenzen

Nadácia "Nádej bez hraníc" si dala za úlohu podporovať službu Alexandra Barkóciho tromi spôsobmi:

Modlite sa!

Modlitba je skrytá sila za každú požehnanú službu. Bez modlitby neexistuje víťazstvo v duchovnom boji. Vidíme značnú potrebu podporovať službu modlitbou - za pracovníkov, ako aj za tých, ktorí hľadajú pomoc v ich rôznych potrebách. Oblasť modlitby by sme chceli rozšíriť. Radi by sme v budúcnosti publikovali na tento účel list modlitby.

Poďme pracovať!

To je príkaz nášho Pána Ježiša Krista: "Proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu" (Matúš 9,38) A ďalej: "Poďme spoločne pracovať, kým je deň" (podľa Jána 9,4). Sme vďační Bohu za službu a prácu, do ktorej Pán povolal nášho brata Alexandra. Ale tiež za prácu jeho manželky Zuzany, jeho spolupracovníkov v Komárne, tlmočníkov na cestách do zahraničia a za tých, ktorých práca nie je vidieť na prvý pohľad. Práce je viac než robotníkov! Je potrebné mať povolanie a výzbroj, vytrvalosť a vernosť, aby Božie kráľovstvo mohlo rásť. Je tu veľká potreba, aby bremeno bolo rozdelené na viac ramien a k oslave Pána bola zaobstaraná bohatá úroda.

Darovať

Udržať zadarmo poskytovanú službu evanjelia, je príkaz Ježiša: "Zadarmo ste dostali, zadarmo rozdávajte!" (Matúš 10,8). Lebo slovo, požehnanie a Božie dary nie sú tovar, ktorý môže byť zakúpený za peniaze, ani sa nemôžu predávať za peniaze! Musia byť prístupné každému človeku - bez ohľadu na jeho finančné možnosti. Zároveň je dôležité dodržať zásadu Biblie: "Robotník si zaslúži svoju mzdu!" "Mlátiacemu volovi nezaviažeš papuľu" (1 Timotejovi 5:18). Aj pracovník v Božom kráľovstve "nežije samotným chlebom ..." - ale aj chlebom - a nie vzduchom! On má výdavky na živobytie, musí uživiť rodinu, a dokonca aj jeho auto potrebuje benzín, alebo naftu atď. Aby slúžil Pánovi na plný úväzok a ešte viac budoval Jeho kráľovstvo, opustil svetský druh práce.

Poslaním nadácie je už od začiatku (r. 2006), umožniť a podporovať službu evanjelia brata Barkóciho. Nadácia nie je "fond milióna dolárov", ale je financovaná z dobrovoľných darov malého okruhu priateľov a darcov, väčšina z nich sú obyčajní ľudia.

Sú to ľudia, ktorí z vďačnosti a podľa ich materiálnych možnostiach vracajú požehnanie ktoré prijali skrze službu brata Barkóciho. Sme vďační za každú obeť, ktorú môžeme takto použiť pre kráľovstvo Božie a sme milo prekvapení, ako možno dosiahnuť veľké veci v kráľovstve Božom i s malými možnosťami - keď na tom spočíva Božie požehnanie! (Pozri zázrak nasýtenia päťtisíc! / Ev. Jan 6)

Ďakujeme Vám za Vašu účasť!

Logo Hoffnung ohne Grenzen

Účet nadácie

  • Stiftung Hoffnung ohne Grenzen
  • IBAN: DE30 6025 0010 0015 0236 56
  • BIC: SOLADES1WBN
  • Používanie: Barkoci