Alexander Barkóci

Alexander Barkóci

Ewangelista Alexander Barkoci pracuje na Słowacji w Komarnie w pobliżu granicy węgierskiej.

Jego kazania i usługi osobiste duszpasterstwo jest znany w wielu okolicznych krajach, jak również za granicą.

więcej o Aleksandra

Przez wiele lat głosił kazania Alexander w różnych miejscach zostały zarejestrowane.

Archiwum posiada MP3-kazania w różnych językach.

mp3 Kazania

YouTube

Wiele zgromadzenia w jego kościele wspólnoty domu i gdzie indziej zostały sfilmowane i dostępne na kanale YouTube.

YouTube kanale