Alexander Barkóci

Evanjelista Alexander Barkóci pracuje v Komárne na Slovensku, blízko maďarských hraníc.

Jeho kázne, služby a osobná pastorácia sú známe v mnohých okolitých krajinách, ale taktiež aj v zámorí.

Viac informácií o Alexandrovi

Po mnoho rokov boli zaznamenané kázne.

Alexander kázal na rôznych miestach.

Archív obsahuje mp3 kázne v rôznych jazykoch.

Kázania v mp3

Mnohé zhromaždenia v jeho dome a inde boli nahrávané.

Sú k dispozícii na kanále YouTube.

YouTube kanál