Barkóci Sándor szolgálócsapatának elérhetősége:

placeholder


Küldje el kérdéseit
és észrevételeit
a szolgálócsapat tagjainak.

Ezen a helyen lehet üzenetet küldeni a Barkóci Sándor szabadító és gyógyító szolgálatát segítő csapat tagjainak.

FIGYELMEZTETÉS

Tekintettel a Barkóci Sándor szolgálócsapatának címére érkező levelek nagy számára, mindenkit arra kérünk, hogy mielőtt írna nekünk az itt található űrlapon vagy más módon, olvassa a gyakran ismételt kérdésekre adott minden válaszunkat. A gyakran ismételt kérdések az „Elérhetőség” menüponttól balra elhelyezkedő „Kérdések” menüpont alatt találhatók. Az ott olvasható válaszokat nem fogjuk személyes levélben megismételni. Megjegyezzük még, hogy csak a közvetlenül nekünk címzett levelekre válaszolunk, a körímélekre nem érezzük kötelességünknek reagálni.

 
@  
loading...

Néhány gondolat a gyógyulni vagy szabadulni vágyóknak

Szolgálatunk célja, hogy elháruljanak az útból azok az akadályok, amelyek gátolják az embereket abban, hogy Istentől gyógyulást és szabadulást vegyenek, s bizalmas közösségben éljenek Jézus Krisztussal. Ezért azoknak, akik igénybe szeretnék venni ezt a szolgálatot, oda kell szánniuk magukat, hogy fokozatosan mindent eltávolítsanak az életükből, ami nincs összhangban Istennek az Ő Igéjében (a Bibliában) kinyilvánított akaratával. A szolgálat első szakaszában meggyőződünk arról, hogy a segítségért folyamodó ember Isten Igéjével összhangban gondolkodik-e, nincsenek-e olyan elképzelései Istenről, az Ő jelleméről, cselekvésmódjáról, amelyek nem Isten Igéjén alapulnak, hanem vallási hagyományokon vagy emberi okoskodásokon. Isten Igéje azt mondja, hogy az emberi hagyományok erőtlenné teszik, érvénytelenítik, megfosztják hatalmától, eltörlik Isten Igéjét (Márk 7, 13), ezzel pedig akadályozzák, hogy Isten cselekedhessen az ember életében. Amennyiben az ember nyitottá válik rá – akár a mi segítségünkkel, akár tőlünk függetlenül –, hogy megváltoztassa gondolkodásmódját, s feladjon minden olyan vallási hagyományt és emberi elképzelést, amely ellentmond Isten Igéjének, megnyílik az útja annak, hogy Isten elvégezhesse gyógyító és szabadító munkáját az életében. E folyamat részeként elengedhetetlen, hogy az ember megbánja mindazokat a bűneit, amelyekkel Isten és emberek ellen vétkezett, megtérjen belőlük, elszánva magát arra, hogy a jövőben távol tartja magát ezektől. Ha egy olyan személy kér tőlünk segítséget, akinek még nincs személyes közössége Jézus Krisztussal, akkor azon vagyunk, hogy bevezessük őt ebbe a közösségbe a megtérés, valamint a víztől és a Szent Szellemtől (Szentlélektől) való újjászületés által.

Célunk, hogy mindenki, aki gyógyulásra és szabadulásra vágyik, biztos lehessen abban, hogy üdvössége, örök élete van, s ne csak hívő legyen, hanem Jézus Krisztus tanítványa is, aki teljes szívével követi Mesterét. Erről szól a következő igevers, amelyet szolgálatunk mottójának is lehet tekinteni, s amely Jézusnak a Benne hívőkhöz intézett szavait tartalmazza: „Ha megmaradtok az igémben, akkor valóban a tanítványaim vagytok: megismeritek az igazságot, az igazság pedig megszabadít benneteket.” (Ján. 8, 31b–32.)

Az a tapasztalatunk, hogy Barkóci Sándorhoz és munkatársaihoz olyanok is fordulnak segítségért, akik csak gyógyulni akarnak vagy meg szeretnének olda(t)ni valamilyen problémát, de nem áll szándékukban leszámolni az életükben meglévő bűnökkel, ami arra utal, hogy gyógyulásuk után a régi életmódot kívánják folytatni (pedig többnyire épp az a problémáik forrása). Ezért fontos hangsúlyozni, hogy Barkóci Sándor szolgálata nem gyógyításközpontú, hanem Krisztusközpontú: őt Isten arra hívta el, hogy az evangéliumot hirdesse, hogy azoknak az embereknek a megmentéséért munkálkodjon, akik nem ismerik személyesen Jézus Krisztust, s ezért – ha nem következik be az életükben radikális változás – Isten igéje szerint a kárhozatba mennek. Barkóci Sándor nem gyógyító, és ez érvényes a munkatársaira is. Ezért az a kérésünk, hogy csak olyanok forduljanak hozzánk, akik – ha nincsenek megtérve – készek átadni az életüket Jézus Krisztusnak; ha meg vannak térve, akkor hajlandóak megváltoztatni gondolkodásukat és életvitelüket is annak érdekében, hogy közelebb kerüljenek Istenhez, s képesek legyenek hittel minél többet átvenni az Ő áldásaiból, a gyógyulást is beleértve.

Ugyancsak sokan fordulnak hozzánk különböző imakérésekkel. Ám a tapasztalat azt mutatja, hogy a problémák mögött nemegyszer olyan gondolkodás és életvitel áll, amely nincs összhangban Isten igéjével. Meg vagyunk róla győződve, hogy az embereknek nem segítene, sőt ártana, ha problémáik megoldódnának és szükségeik be lennének töltve anélkül, hogy komolyan vennék Isten igéjét. Ezért arra kérünk minden érdeklődőt, hogy csak abban az esetben forduljanak hozzánk imakéréssel, ha készek gondolkodásukban és életmódjukban mindazokra a változtatásokra, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ők maguk is képesek legyenek hittel imádkozni szükségeikért. Amint mondani szokás: a mi szolgálatunk nem az, hogy halat adjunk az embereknek, hanem az, hogy megtanítsuk őket halászni, ráirányítva a figyelmüket Jézus Krisztusra. A csodálatos halfogásról szóló, jól ismert bibliai történetekben (Lukács 5, 1–11 és János 21, 3–11) a sikert az hozta meg, hogy a tanítványok nemcsak imádkoztak Istenhez azért, hogy adjon nekik halat, hanem pontosan oda és pontosan akkor vetették ki hálóikat, ahova és amikor azt az ő Uruk, Jézus mondta nekik.