Hoffnung ohne Grenzen alapítvány

A "Reménység határok nélkül" alapítvány elhatározta, hogy háromféleképpen is támogatni fogja Barkóci Sándor szolgálatát.

Imátkozzatok!

Minden áldott szolgálatot az imatámogatás erősít. Ima nélkül a szellemi harcban lehetetlen a győzelem. Nagy szükségét látjuk annak, hogy a szolgálatok imatámogatást kapjanak: egyaránt szükséges imádkozni a szolgálókért és azokért, akik szükségükben segítséget keresnek. Az imatámogatást bővíteni szeretnénk. Ebből a célból szívesen tennénk közzé a jövőben egy imalistát.

Munkára fel!

Ez az ÚrJézus parancsa: "Kérjétek az Aratás Urát: küldjön még több aratót, hogy learassák a gabonáját" (Máté 9,38) Továbbá: "Amíg nappal van, el kell végeznem azokat a feladatokat, amelyeket az Atya bízott rám, aki elküldött" (János 9, 4 alapján). Hálásak vagyunk Istennek Sándor testvérünk szolgálatáért és munkájáért, amelyre az Úr elhívta őt. Szintén hálával gondolunk feleségére, Zsuzsannára, komáromi munkatársaira, külföldi tolmácsaira és azokra, akiknek a munkája nincs reflektorfényben. Munkából több van, mint munkásokból! Ahhoz, hogy Isten országa növekedhessen, nélkülözhetetlen az elhívás és a fegyverzet, a kitartás és a hűség. Nagy szükség van arra, hogy a teher több ember közt legyen megosztva, s hogy gazdag termés hozzon dicsőséget az Úr nevére.

Adományok

Jézusnak a parancsa, hogy megőrizzük az evangélium szolgálatának ingyenességét: "Ingyen vettétek, ingyen adjátok" (Máté 10, 8). Az ige, az áldás és Isten ajándéka nem "árucikk", amely pénzzel megvásárolható, s pénzért nem is árusítható! Minden ember számára elérhető kell legyen, anyagi lehetőségeire való tekintet nélkül. Ugyanakkor fontos megtartani azt a bibliai elvet, mely szerint "méltó a munkás a maga bérére" és "a nyomtató ökörnek ne kösd be a száját" (1 Timóteus 5, 18). Isten országának a munkatársa "nem csak kenyérrel él..." – de kenyérrel is, nem pedig levegővel! Neki is vannak kiadásai, el kell tartania a családját, sőt még benzin vagy gázolaj is kell a kocsijába stb. Ám ő annak érdekében, hogy teljes idejű szolgáló lehessen, s még inkább építhesse Isten országát, felhagyott a világi munkatevékenységgel.

Az alapítványnak a kezdetektől fogva (2006 óta) küldetése, hogy Sándor testvérnek ezt az evangéliumhirdető szolgálatát lehetővé tegye és támogassa. Az alapítvány nem "dollármilliók alapítványa", hanem egy szűk baráti és adakozói kör önkéntes adományaiból működik, melyeknek nagy része hétköznapi emberektől származik. Az emberek hálából, anyagi helyzetük szerint viszonozzák az áldást, amelyet a szolgálaton keresztül vettek. Minden olyan áldozatért hálásak vagyunk, amit ily módon hasznosíthatunk Isten országa számára. Kellemes meglepetés számunkra látni, milyen nagy dolgokat lehet elérni Isten országában kicsiny lehetőségek által, hogyha ezeken rajta van Isten áldása. (Lásd az ötezer jóllakatásának csodáját! (János evangéliuma 6)

Köszönjük Önöknek a részvételüket ebben a szolgálatban!

Logo Hoffnung ohne Grenzen

Az alapítvány számlaszáma

  • Stiftung Hoffnung ohne Grenzen
  • IBAN: DE30 6025 0010 0015 0236 56
  • BIC: SOLADES1WBN
  • Használat: Barkoci