GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

1. Érdeklődni szeretnék, hogy hol és mikor szolgál Barkóci Sándor.

Sajnos Barkóci Sándor szolgálatairól nem adunk tájékoztatást sem a honlapon, sem levélben, mivel ezt sok helyen a szervezők nem akarják. Ennek a fő oka az, hogy némely összejövetelre annyi ember jön el, hogy az súlyos szervezési gondokat okoz.

2. Szükségem volna Barkóci Sándor telefonszámára.

Sajnos Barkóci Sándor telefonszámát nem adhatjuk oda, mivel nagyon sok ember szeretne vele telefonon beszélni. Megadhatjuk azonban a szolgálócsapat valamely tagjának a telefonszámát, a probléma jellegétől függően.

3. Lehetséges-e találkozni Barkóci Sándorral?

Az „Elérhetőség” menüpont alatt található űrlap arra szolgál, hogy fel lehessen venni a kapcsolatot a szolgálócsapat tagjaival, Barkóci Sándorhoz azonban ezen az úton nem lehet eljutni. Rajtunk keresztül sajnos nem lehet vele találkozót megbeszélni, lehetséges azonban találkozni a szolgálócsapat valamely tagjával.

4. Milyen módon lehet segítséget kérni egyenesen Barkóci Sándortól?

A szolgálócsapat tagjainak sajnos nincs arra jogosítványuk, hogy kéréseket közvetítsenek Barkóci Sándor felé. Barkóci Sándor és munkatársai közt munkamegosztás jött létre: Sándor elsősorban az evangéliumot hirdeti az elveszőknek, munkatársai pedig jelenleg mindenekelőtt lelkigondozással foglalkoznak, segítséget nyújtva az embereknek a fizikai vagy lelki egészség területén jelentkező problémák kezelésében.

5. Lehet-e időpontot kérni Barkóci Sándorhoz?

Sajnos rajtunk keresztül nem lehetséges időpontot kérni Barkóci Sándorhoz, azonban lehet kérni a szolgálócsapat valamelyik tagjától telefonos szolgálatot vagy személyes lelkigondozást Komáromban.

6. Hol és mikor vannak lelkigondozói alkalmak Barkóci Sándor szolgálócsapatának tagjaival?

A lelkigondozás színhelye Barkóci Sándor háza (Mester u. 17, Észak-Komárom, szlovákul: Majstrovská 17, Komárno), rendszerint a hónap első vasárnapján. Szükség esetén más időpont is intézhető.

7. Lehetséges-e részt venni a komáromi közösség alkalmain?

Igen, a komáromi közösség alkalmai mindenki számára nyitottak. Nincs szükség a részvételi szándék előzetes jelzésére sem.

8. Hol és mikor vannak Komáromban alkalmak?

Szerdán bibliaórát tartunk 18.00-tól, vasárnap pedig istentiszteletet 15.00-tól. Kivételesen (pl. az olyan ünnepek esetén, mint amilyen a karácsony vagy a szilveszter) előfordulhatnak változások: ilyen esetekben (azaz az ünnepek előtt) ímélben lehet tájékoztatást kérni. Az összejövetelek címe: Mester u. 17, Észak-Komárom, szlovákul: Majstrovská 17, Komárno.

9. Milyen nyelvűek az alkalmak?

Minden megszólaló választhat a magyar és a szlovák nyelv közül. Mindig biztosítva van a tolmácsolás a másik nyelvre.

10. Részt vesz-e Barkóci Sándor a komáromi alkalmakon?

Mivel Barkóci Sándor Istentől kapott elhívása az, hogy az evangéliumot hirdesse Európa különböző országaiban és más földrészeken is, a vasárnapi istentiszteleteken többnyire nem vesz részt, a hónap első vasárnapjára eső istentiszteletek kivételével (ezekről csak akkor hiányzik, ha valamelyik evangelizációs útja egy hónapnál hosszabb ideig tart). Ha nem utazik messzire, szerdán jelen szokott lenni a bibliaórán, ám sem az alkalom előtt, sem utána nem lehet azzal számolni, hogy lelkigondozást fog végezni. Lehetséges azonban időpontot kérni valamelyik munkatársától.

11. Lehet-e Barkóci Sándorral beszélni vagy imádkozni a komáromi alkalmak előtt vagy után?

Többnyire ilyen lehetőség nincs. Szívesen segítenek azonban az érdeklődőknek Barkóci Sándor szolgálócsapatának tagjai. Ajánlatos előre jelentkezni az üzenetíró oldalon keresztül, nehogy olyan helyzet álljon elő, amikor egyetlen szolgálattevő sem áll a szükségben lévők rendelkezésére.

12. Lehet-e ímélben imát kérni a szolgálócsapat tagjaitól?

Lehet, de az ilyen kérések nagy száma miatt általában nem imádkozunk az egyes emberek konkrét szükségeiért, hanem általánosságban mindazokért, akik ilyen kérésekkel fordulnak hozzánk. Szolgálatunk súlypontjában nem maguk az imák vannak, hanem azoknak az akadályoknak az eltávolítása, amelyek gátolják az embereket az embereket a hatékony imádkozásban.

13. Be lehet-e Komáromban merítkezni?

Be lehet, általában évente egyszer, augusztusban. A pontos dátumról valószínűleg június vége felé tudunk tájékoztatást adni.

14. Hogyan történik Komáromban a bemerítkezés?

Délelőtt 11.00-tól a bemerítkezők Barkóci Sándor házában (Mester u. 17, Észak-Komárom, szlovákul: Majstrovská 17, Komárno) tanítást hallgatnak meg a bemerítés szellemi jelentőségéről. (A korábbi évek ilyen tanításainak felvételei megtekinthetők az interneten.) Maga a bemerítés délután megy végbe a Vág folyóban. Barkóci Sándor és szolgálócsapatának tagjai imádkoznak is a bemerítkezettekért, többek között azért, hogy teljesedjenek be Szent Szellemmel.

15. Mit kell hozni a bemerítésre?

Bemerítő ruhákkal általában tudunk szolgálni. Arra az esetre, ha nem volna belőlük elég, érdemes hozni valamilyen könnyű, lehetőleg fehér színű öltözéket, amely a test lényegi részeit befedi. A bemerítő ruha alá alsóruhát kell felvenni, mivel a vízből való kijövetelkor a ruha rátapad az emberek testére, és átlátszóvá válik. Szükség van még saját törülközőre, strandpapucsra és egy váltás fehérneműre, amelyet az átnedvesedett helyett fel tudnak venni a bemerítettek.

16. Fogad-e el Barkóci Sándor szolgálatra való meghívásokat gyülekezetektől?

Ez a körülményektől függ. Ahhoz, hogy megfontolja a szolgálat lehetőségét, arra van szükség, hogy postán kapjon hivatalos meghívót a gyülekezet vezetőjétől a következő címre: Alexander Barkóci, Majstrovská ul. 17, 945 01 Komárno.

17. Kérhetnek-e segítséget a szolgálócsapat tagjaitól más közösségekhez tartozó emberek (pl. római katolikusok, evangélikusok, baptisták, pünkösdiek, karizmatikusok stb.)?

Igen, kérhetnek. Mivel Jézus Krisztus senkit sem utasított el földi szolgálata során, aki gyógyulást vagy szabadulást kért tőle, mi sem utasítunk el senkit, s azt sem követeljük meg, hogy a mi közösségünkbe vagy más közösségbe kezdjen el járni. Mindenkit arra vezetünk, hogy a Biblia olvasásával, hallgatásával és tanulmányozásával napról napra változtasson gondolkodásán oly módon, hogy az minél inkább összhangban legyen Isten gondolkodásával, ahogy azt a Bibliából megismerhetjük. Ehhez nemegyszer arra van szükség, hogy lemondjunk bizonyos egyházi hagyományokról, valamint az igeellenes teológiai és vallási meggyőződésekről.

18. Milyen a gyógyító vagy szabadító szolgálatnak a menete?

Szolgálatunk alapelve az az Isten igéjén alapuló meggyőződés, hogy Isten akarata az, hogy egészségesek és démonikus kötelékektől mentesek legyünk. Másfelől azonban még fontosabb számára az, hogy megismerjük a Fiát, s általa üdvösséget és örök életet nyerjünk. Ő nem akarja, hogy az emberek meggyógyuljanak, utána pedig egészségesen menjenek a kárhozatba. Ezenkívül Isten igéjén alapuló hitünk szerint a gyógyítás és a szabadítás munkáját maga Jézus Krisztus végzi. Mindezekből következően azokat az embereket, akik még tudatosan nem fordultak Jézus Krisztushoz, és nem adták át neki az életüket, a vele való élő közösségbe vezetjük be. Ez akkor is elengedhetetlen, ha az adott személy rendszeresen jár templomba, gyülekezetbe vagy házi csoportba. Továbbá arra bátorítjuk az embereket, hogy mondjanak le minden igeellenes vallási hagyományról, melyek akadályozzák őket a Jézus Krisztussal való személyes közösség megélésében, s ezáltal a gyógyulásban vagy szabadulásban is.

19. Lehetséges-e a szolgálótestvérekkel telefonon vagy személyesen többször is beszélni?

Lehetséges. A gyakorlat azt mutatja, hogy súlyosabb problémák esetében számolni kell azzal, hogy a gyógyulás vagy a szabadulás akár hosszan tartó folyamat is lehet.

20. Mi történik olyankor, ha valakinek már nincs lehetősége az éjjeli órákban a hazautazásra, mert tömegközlekedéssel érkezett?

Ezzel a problémával számolni kell, ezért mindenkinek azt ajánljuk, hogy interneten keresztül előre biztosítson magának szállást valamelyik komáromi szállodában vagy panzióban.